De leden van het Gilde schieten met de kruisboog 20 meter.

 

Onderhoud kruisboog (Dit is slechts onze methode en niet bindend, andere materialen kunnen gebruikt worden)

Pees

Bepaal de afstand tussen de peesdragers van de stalenlat. Bij dit voorbeeld 65 cm. 

Stel de afstand van de pennen ( 14) uitwendig op de latafstand min 0,5 cm

Peesdraad, "Braided Dacron" 80lbs (24 draden = 12 wikkelingen)

Knoop met een platte knoop de begin en einddraad aan elkaar. Houd de uiteinden van de draden 1,20 meter langer om 

de lussen te omwikkelen. Maak links en rechts 25 omwikkelingen volgens onderstaande knoop.

Leg na 25 windingen het ene uiteinde in een lus naar voor. 

Maak met de andere draad 25 windingen om alle draden met de lus tussen de beide strengen.

Haal na de 25 windingen de draad door de overgebleven lus en trek deze lus met de doorgestoken draad 

minimaal tot de 5e winding naar binnen en knip beide uiteinden af.

Met een losse draad van 2.40 meter wordt op dezelfde wijze het andere oog omwikkeld.

Trens

 

Bepaal de trenslengte aan de hand van de spannerbreedte; 9 tot 10 cm lang.

Plaats met een zwarte stift 2 markeringen voor het begin en eind. 

Plaats een stukje draad tussen de 2 strengen aan de rechter kant. 

Draai links met een gladde pen de 2 strengen een slag naar je toe. 

Steek het begin van de trensdraad tussen de 2 strengen en maak windingen van je af. 

Het begindraadje moet minimaal 1,5 cm doorsteken en met de windingen vastgezet worden.

Wind tot de eindmarkering en knip de draad af op 20 cm. 

Haal de gladde pen los en plaats deze tussen de 2 strengen op de plaats van de eerder geplaatste draad, 

zodat er een opening ontstaat om de einddraad door te halen. Knoop af en steek nogmaals door en knoop weer af. 

Knip de draad af tot 0,5 cm en smelt het laatste stukje tot een knopje.

WAG

 

  [Terug naar boven]

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op Saturday 28 January 2006.