Evenementen Kalender 2018

         Naamdag

Zaterdag 20 januari 2018

Korte gezamenlijke ochtendmis, koffietafel, ophalen van de cijnsgelden, de geneugten van het Bourgondisch feesten, overvloedig met drank en een rijkelijke maaltijd, gevolgd door een gezellige avond met verbroedering en dans.

         Verbroederingsverschieting

25 maart 2018

Verschieting met het gildewapen van het gilde St. Bavo, uit Raamsdonk. Het Gilde wapen van St. Bavo  is de handboog op 25  meter doel. Tijdens deze middag ligt de nadruk op verbroedering tussen het gilde St. Bavo en St. Sebastiaan. In 2011 komt St. Bavo bij St. Sebastiaan met de kruisboog schieten.

         Verbroederingsverschieting

April 2018

Het gilde St. Sebastiaan ontvangt het schuttersgilde St. Jan Baptist uit Sprundel. Het gildewapen van St. Jan Baptist is de balansboog op 61 meter doel. De verschieting is met het gildewapen van St. Sebastiaan, de kruisboog op 20 meter doel. Tijdens deze middag ligt de nadruk op verbroedering tussen het gilde St. Jan Baptist en St. Sebastiaan. In 2009 komt St. Sebastiaan weer bij St. Jan Baptist  met de balansboog schieten.

         Koningsverschieting    (gilde koning)

(2e) zaterdag na Pinksteren - 2 juni 2018 

Er wordt door de leden van het gilde gestreden met de handboog op de vogel. De vogel is een houten model welke van een ca. 12  meter hoge mast moet worden afgeschoten. Hij of zij die de vogel op de grond doet belanden is de Gilde koning voor de komende twee jaar. De gildenbroeders (zusters) strijden onder aanmoediging van hun vrouwen (mannen) en het publiek verbeten om deze eer. 's Avonds is er een barbecue.

         Koningsverschieting (Kruisboog)

(laatste) zaterdag september 2018

Hier wordt er door de leden gestreden met de kruisboog op 20 meter doel. Hij of zij die de hoogste score behaald, over 2 series van 15 schoten, is de kruisboogkoning van dat jaar. Degene die 3 maal achtereenvolgend koning schiet, kan de keizer uitdagen. Deze kamp word in 10 schoten bepaald. Bij gelijke score, worden nogmaals 5 schoten gedaan. Mochten er dan nog geen verschil zijn, dan wordt er schot om schot gestreden totdat er een winnaar is. Hij of zij is (of blijft) de koning. 's Avonds is er een barbecue.

         Vogeltjes Verschieting ( Liggende Boom)

1e zaterdag na Pinksteren - 2019

Er wordt door de leden van het gilde gestreden met de handboog op een opstelling met verborgen vogels en ballonnen. De vogels zijn ook hier van hout . De vogels zijn genummerd en deze nummers zijn niet bekend aan de schutters. de nummers staan voor leuke prijsjes. 's Avonds is er een barbecue.