Medailles - Pagina #1

Landjuweel Oudenbosch 1930�
Landjuweel Oudenbosch 1930
Landjuweel Oudenbosch 1930 (achterkant)�
Landjuweel Oudenbosch 1930 (achterkant)
Landjuweel Oudenbosch 1930�
Landjuweel Oudenbosch 1930
Landjuweel Oudenbosch 1930 (achterkant)�
Landjuweel Oudenbosch 1930 (achterkant)
400 jarig bestaan St. Sebastiaan Oudenbosch�
400 jarig bestaan St. Sebastiaan Oudenbosch
400 jarig bestaan St. Sebastiaan Oudenbosch (achterkant)�
400 jarig bestaan St. Sebastiaan Oudenbosch (achterkant)
Haaren 1931�
Haaren 1931
Haaren 1931(achterkant)�
Haaren 1931(achterkant)
Haaren 1931 Verstkomend Gilde�
Haaren 1931 Verstkomend Gilde
Haaren 1931 Verstkomend Gilde (achterkant)�
Haaren 1931 Verstkomend Gilde (achterkant)

Pagina 1 | 2