Welkom op de website van het schuttersgilde

Sint Sebastiaan

te Oudenbosch!

 

Het gilde Sint Sebastiaan is een schuttersgilde. Momenteel wordt er geschoten met de kruisboog op 20 meter.

 

Oorspronkelijk was het Gilde organisatorisch onderdeel van het Markiezaat van Bergen op Zoom. Van oudsher is het een handbooggilde, maar er is vroeger ook met de voetboog geschoten. Het had tot taak de grenzen van dit Markiezaat te beschermen. Toen deze taak steeds minder inhoud kreeg, werd het Gilde ingeschakeld als brandweer, burgerwacht en ingezet bij vergelijkbare diensten.

Thans zijn de activiteiten van het Gilde begrenst tot voornamelijk sociaal-maatschappelijke en culturele onderwerpen: Het Gilde treedt enkele malen per jaar binnen de gemeenschap van Oudenbosch op in tenue bij b.v. de Pinksterviering in de Basiliek. Na de viering wordt op het bordes ten overstaan van het publiek de eed van trouw afgelegd aan God, Koning en Vaderland. Indien mogelijk is hierna het vendelzwaaien op het kerkplein. Ook wordt actief deelgenomen aan de Culturele maand in september.

Om de twee jaar, zaterdag na Pinksteren, wordt met de handboog geschoten om de koningstitel. Als men drie keer deze titel haalt, mag men zich keizer noemen.

 

Elke week komen de Gildebroeders en –zusters bijeen in hun clublokaal. Hierbij is tevens de gelegenheid (ook voor niet-leden) om te oefenen met de kruisboog. Een oude traditie, die in de beginfase van het bestaan werd uitgeoefend met de handboog, dit om de vaardigheid te behouden. Buiten Oudenbosch wordt deelgenomen aan Gildedagen, waar de Gildes uit de regio (west- en midden Brabant en provincie Antwerpen) zich presenteren.

 

Als oprichtingsjaar van het Gilde Sint Sebastiaan Oudenbosch wordt 1525 aangehouden.

Uit de archieven is intussen bekend dat de feitelijke oprichting dateert van enkele decennia eerder. Het Gilde bestaat sinds de oprichting onafgebroken. Om deze reden wordt Gilde Sint Sebastiaan uit Oudenbosch in de wijde omtrek genoemd als een van de oudste, zo niet de langst bestaande vereniging in haar soort. Iets waar de echte Oudenbosschenaar trots op is.

Als Overdeken van het Gilde is de Burgemeester van Oudenbosch (later Halderberge) geļnstalleerd. De pastoor van de Basiliek bekleedt de functie van Dekenheer. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de Hoofdman, de Deken-Schrijver en de Deken-Rentmeester.

 

Vanwege het eeuwenlange onafgebroken bestaan kan het Oudenbossche Gilde bogen op een rijke historie. De kunstschatten, dientengevolge zijn geplaatst in vitrinekasten op een veilige plek in het gemeentehuis. Enkele keren per jaar worden bij speciale gelegenheden de zilveren schilden gepresenteerd.

Wilt u reageren naar aanleiding van deze site dan kan dat via de contact pagina. De uitslagen van de competitie kring OWB  zijn weer bijgewerkt.

--------

Jack van Domburgh Gilde Koning 2020-2022

Adrie van Straaten kring keizer 2019

Kees

----

 

Kees Wagemakers Gilde koning 2018-2020

Kees

 

Opening cultuurmaand

Baseliek

Toby van Overveld Gilde koning 2016-2018

Toby

 

Kees Wagemakers Gilde koning 2014-2016

 

Adrie van Straaten Gilde Keizer 2014-

Adrie van Straaten Gilde Koning 2012-2014

 

 

Jack Wagemakers Gilde Koning 2010-2012

 

Kees Wagemakers Gilde Koning 2008-2010

 

Frie en Jac Wagemakers 25 jaar lid.

 

Adrie van Straaten Gilde Koning 2006-2008

 

webmaster@sintsebastiaangilde.nl