Oude foto's - Pagina #1

Groepsfoto 1988 in gildelokaal cafe "De Roskam"� Koning Karel Mol met echtgenote� achter vlnr: Cor Hoogeveen, Zus Bosma-vd Lindeloof, Jan de Bruijn(buschauffeur),
Berta Hoogeveen vd Lindeloof(vrouw van Jaap),Tonna Buijs, Jaap hoogeveen, 
Sjef Heitzer(dansleeraar) vrouw Andre Buijs, vrouw Harrie Hellemons,
Andre Buijs, Harrie Hellemons, vrouw Karel Mol, Karel Mol (Koning)
Voor vlnr: Jan Antens, vrouw Pauw Hellemons, Nel Antens (Jan), Pauw Hellemons,
Adriana Buijs-Koevoets(Willem), Marie Antens-Verhoeven(Rinus),Joke Mol en Kees Mol� Tonna en Jac Buijs, Joke en Kees Mol, Zus Bosma-vd Lindeloof en Karel Mol (Koning)� Gildedag Strijp 1935
Jan Antens(vaandrig Gerrit v Kaam en Piet vd Lindeloof lopen hier nog voor(niet op foto)
Voorop Kees Mol met zijn vrouw Jans Antens (ouders van Karel Mol)
Andre Buijs en zijn Vrouw
Tinus de Rooy met zijn vrouw Nelie Buijs (dochter van Willem Buijs)
Piet van de Broek met zijn vrouw
Karel Mol en Janus van de Broek
(opm. Piet en Janus vd Broek en Karel Mol waren nog geen lid)�
1955 Voor cafe De Roskam
Vaandrig Jaap Hoogeveen, Deken Piet van de Lindeloof (uitbater van cafe de Roskam),
Willem Buijs, Hoofdman Andre Buijs, Karel Mol, Jan Antens en Koning Kees Eine (+_1935
uitbater van cafe Oost Indie in de Polderstraat)� Statiefoto Gilde St. Sebastiaan1960
Achter vlnr: Frans v Meer, Jac Buijs, Jan Antens, Rinus Antens, Pauw Hellemons,
Cor Hoogeveen
Voorvlnr: Jan Stadhouders, Nort vd Lindeloof, Karel Mol (Hoofdman),
Kees Mol (Koning), Willem Buijs, Harrie Hellemons� Teerdag 1955
vlnr: Piet vd Lindeloof, Karel Mol, Willem Buijs, Andre Buijs,
Jaap Hoogeveen, Jan Antens en Kees Eine.� Landjuweel 1930
Met vaandel Jan Antens, Hoofdman Gerrit van Kaam, Deken Ant. Dirne, M. Meesters
Koning J. Lazeroms, Marijn Buijs (met sigaar), witte hoed M. Verschuren en M. de Rooij
Links verldwachter A. Dirve en rechts naast de vaandrig Opper de Thijen.� Landjuweel 1930 
Hoofdman Gerrit van Kaam, Koning J. Lazeroms,
Hoofdman van St. Sebastiaan uit Esschen en Marijn Buijs�

Pagina 1 | 2